Sổ địa chính là gì?

Sổ địa chính là gì, mẫu dạng giấy và nội dung của sổ địa chính như thế nào? Hãy cùng Đại Sơn Land tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết này.

Khái niệm sổ địa chính là gì

Sổ địa chính là tài liệu tổng hợp thông tin chi tiết về tình trạng, pháp lý, việc quản lý và sử dụng các thửa đất nhằm phục vụ việc quản lý của nhà nước về đất đai, cung cấp các thông tin cho cá nhân hoặc tổ chức có liên quan.

Sổ được lập ra cho từng đơn vị cho các đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi người sử dụng đất và các thông tin liên quan về sử dụng đất của người đó.

Đây là mẫu sổ địa chính:

sổ địa chính là gì

Nội dung của sổ địa chính

Gồm có các nội dung dữ liệu dưới đây:

Dữ liệu về số hiệu, địa chỉ, diện tích của thửa đất hoặc đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất.

Về người sử dụng đất, người được nhà nước giao quản lý đất.

Nội dung về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất.

Về các tài sản gắn liền với đất (gồm cả dữ liệu về chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền quản lý đất.

Sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Mục đích của sổ địa chính

Quy định về mẫu sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai (Ban hành theo quyết định số 499/QĐ-ĐC ngày 27/7/1995 của Tổng cục Địa chính) thì sổ địa chính được lập ra để đăng ký toàn bộ diện tích đất đai được nhà nước giao quyền sử dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và diện tích các loại đất chưa giao, chưa cho thuê sử dụng, làm cơ sở để nhà nước thực hiện chức năng quản lý đất đai theo đúng pháp luật.

Cuối cùng mục đích của sổ địa chính là lưu trữ thông tin về người sử dụng đất trên mảnh đất họ đang sử dụng và trước đó có sử dụng và ghi nhận kết quả đăng ký, làm cơ sở để xác định tình trạng pháp lý, giám sát và bảo hộ các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc người được Nhà nước giao quyền quản lý đất theo quy định của luật đất đai.

Trên đây là các nội dung tư vấn để khách hàng có thể tham khảo, chúng tôi đã giải thích một cách ngắn gọn và thông tin chính xác đầy đủ về khái niệm cũng như các nội dung chính của chủ đề này. Mong là có thể giải đáp được cho khách hàng các vấn đề trong quá trình sử dụng đất.

Xem thêm: