Đất màu là gì?

Đất màu là gì

Trong bài viết này Đại Sơn Land sẽ giải đáp về đất màu là gì và có được chuyển đổi đất màu qua đất ở hay không. Hãy xem tiếp.

Đất màu là gì

Luật Đất đai không có định nghĩa cho khái niệm đất màu, do đó không phân loại đất là đất màu hay đất vườn.

Theo từ điển tiếng Việt, có thể hiểu đất màu, đất vườn:

Đất màu là đất ở vùng khô chuyên trồng các loại cây hoa màu như khoai, lạc, đậu thay vì cây lúa. Còn đất vườn là đất để trồng cây cối, rau cỏ.

Như vậy, có thể thấy đất màu là loại đất nằm trong nhóm đất nông nghiệp.

Có được chuyển đổi đất màu sang đất ở hay không

Căn cứ vào Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất cho trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Bạn có thể đổi đất màu sang đất ở. Lưu ý việc cơi quan nhà nước phê duyệt cũng dựa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được hướng dẫn bởi Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Cụ thể, bạn nộp một bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai (UBND cấp huyện) gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

Sau khi nộp hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, xác minh thực địa, xác nhận vào Đơn đăng ký, xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho bạn.

Thời hạn giải quyết là không quá 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. Nghĩa vụ tài chính, tại Điều 5 Thông tư 76/2014/TT-BTC, việc tính ra số tiền cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau do địa phương ban hành.

Đại Sơn Land

MỌI THỨ PHẢI LÀM TỪ TÂM
Là đơn vị phát triển bất động sản, ĐẠI SƠN LAND luôn nỗ lực không ngừng cho những sáng tạo đột phá, đặt tâm huyết gửi trao trong mọi dự án. Không chỉ tạo nên những ngôi nhà, mà còn mang đến cả văn hóa sống, để cư dân được thụ hưởng những giá trị tốt nhất; đồng thời mang đến cho khách hàng sự đầu tư lâu dài và tương lai bền vững.