Các trường hợp hủy sổ đỏ đã cấp

trường hợp hủy sổ đỏ đã cấp

Theo qui định hiện hành, có nhiều trường hợp cơ quan nhà nước ra quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là hủy sổ đỏ. Trong bài viết này Đại Sơn Land sẽ giải đáp những thắc mắc về trường hợp bị hủy sổ đỏ đã cấp.

Trường hợp hủy sổ đỏ thu hồi đất

Hủy Giấy chứng nhận trong trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người nhưng không thu hồi được Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 4 Điều 65 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp hủy giấy chứng nhận bị mất giấy tờ

Hủy Giấy chứng nhận trong trường hợp người sử dụng đất bị mất Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp hủy giấy chứng nhận trước ngày 01/07/2014

Huỷ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định theo Khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp hủy sổ đỏ bị thu hồi

Hủy Giấy chứng nhận trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP cụ thể:

Hủy giấy chứng nhận vì không giao nộp

  • Hủy Giấy chứng nhận trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận mà nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai mà người sử dụng đất, thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.
  • Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng người sử dụng đất không nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước đây.

Thu hồi giấy chứng nhận sai mục đích

Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận

Thu hồi đất khi có bản án của tòa án

Nhà nước thu hồi đất khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành nhưng người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận đã cấp.`

MỌI THỨ PHẢI LÀM TỪ TÂM
Là đơn vị phát triển bất động sản, ĐẠI SƠN LAND luôn nỗ lực không ngừng cho những sáng tạo đột phá, đặt tâm huyết gửi trao trong mọi dự án. Không chỉ tạo nên những ngôi nhà, mà còn mang đến cả văn hóa sống, để cư dân được thụ hưởng những giá trị tốt nhất; đồng thời mang đến cho khách hàng sự đầu tư lâu dài và tương lai bền vững.

Xem thêm: